کارگاه‌ها و ارائه‌ها

همایش روز آزادی نرم‌افزار تبریز شامل بخش های گوناگونی ازجمله ارائه ها و کارگاه ها میباشد که بخش عمده رویداد را تشکیل میدهند.همایش شامل ۶ ارائه و ۲ کارگاه همزمان میباشد.به طوری که شرکتکنندگان گرامی بسته به سطح فنی خود میتوانند در یکی از کارگاه ها شرکت کنند.
در قسمت پایین میتوانید لیست ارائه‌ها و کارگاه هارا مشاهده کنید.


آدرس رویداد:
تبریز، بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم‌انسانی، سالن شماره ۲
از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۸

Unsplashed background img 3